EN | TH
1 2 3 4 5

ALLOY LT

เฟรมช่องแสงรุ่นยอดนิยม

ALLOY LT เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้า ขนาดเท่ากับเฟรมแตกต่างจาก Alloy 100 ระบบนี้เหมาะ เพื่อใช้ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน Alloy LT ยังสามารถเชื่อมต่อระหว่างผนังทึบระบบประตูและระบบแสง

ระบบเฟรมอลูมิเนียม รุ่น ALLOY 40 สามารถติดตั้งเป็นเฟรมช่องแสงทั้งแนวตั้ง และแนวนอน
เฟรมรุ่น ALLOY 40 สามารถเปลี่ยนจากบานกระจกเป็นบานไม้เพื่อให้นักออกแบบมีตัวเลือกพื้นที่ทำงานแบบมินิมอลที่หลากหลาย
  • เฟรม Alloy LT ขนาด 45 มม. x 25 มม. และ 100 มม. x 25 มม.
  • รองรับกระจกหนาระหว่าง 8 มม. - 10 มม.
  • สามารถประกอบได้หลายรูปแบบ
  • กรอบอลูมิเนียมแต่ละชิ้นสามารถใช้ร่วมกันได้

ข้อมูลสเปคสินค้า

 รองรับความหนากระจก  8 มม. – 12 มม.
 ความลึกของเฟรม  45 มม. และ 100 มม.
 ความสูงของช่องแสงสูงสุด  3 เมตร
 ความกว้างของช่องแสงสูงสุด  1.2 เมตร / บาน
 ความหนาอลูมิเนียม  1.2 มม. – 1.5 มม.ALLOY Partitioning Systems
บริษัท อัลลอยโซลูชั่น เอเซีย จำกัด (สาขาพระราม 3)
905/7 ซอยพระราม 3 51 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0-2683-4900
แฟกซ์. 0-2683-4949

อีเมล์: alloycustomercare@alloysolutions.asia
นโยบายความเป็นส่วนตัว: PDPA Policy
ประกาศความเป็นส่วนตัว:
ลูกค้า
คู่ค้าและผู้รับเหมา
พนักงาน และนักศึกษาฝึกงาน
ผู้สมัครงาน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ: จรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลหรือทุจริต: นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลหรือทุจริต
ร้องเรียน หรือพบเบาะแสการฉ้อฉล ทุจริต: whistleblower@alloysolutions.asia