EN | TH
1 2 3 4 5

ALLOY DSG

ระบบช่องแสงกระจก 2 ชั้นเหมาะสำหรับห้องอะคลูสติก

ALLOY DSG เป็นวัตกรรมการออกแบบล่าสุดของระบบผนังกระจก ALLOY มีให้เลือกทั้งแบบใส่กระจกด้านเดียว หรือ ใส่กระจกสองชั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกันเสียง นอกจากนี้ยังสามารถใส่มู่ลี่อัตโนมัติระหว่างกระจกด้านในได้อีกด้วย

ประสิทธิภาพการกันเสียง
การออกแบบห้องอะคูสติกมีบทบาทสำคัญในการออกแบบพื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบ DSG. จึงได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถควบคุมค่าเสียงภายใน และภายนอกห้องทำงาน  ทำให้พื้นที่ทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้หลักการใช้อุปกรณ์ที่เหมาะกับการดูดซับเสียงทั้งระบบ

ระบบ DSG ยังผ่านการทดสอบการส่งเสียงตามมาตรฐาน ASTM-90 โดยได้ค่าการทดสอบ STC (ค่าการดูดซับเสียง) = 45  ซึ่งเป็นค่าที่สูงสำหรับผนังกระจกอะคลูสิกซึ่งมีค่าการกันเสียงเทียบเท่ากับกระจกฉนวน  ทั้งนี้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เมื่อออกแบบห้องอคลูสติกสำหรับพื้นที่ทำงานในสำนักงานของคุณ
  • เฟรม DSG. มีขนาด 80 มม. x 30 มม. และ 100 มม. x 30 มม.
  • รองรับกระจกหนา 8 มม. - 12 มม. (ควรใช้กระจกลามิเนตเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน)
  • สามารถประกอบได้หลายรูปแบบ
  • เฟรมอลูมิเนียมแต่ละชิ้นสามารถใช้ร่วมกันได้
  • ใช้คลิปล็อกหนา 3 มม. ในการยึดเฟรมทำให้ผนังแข็งแรง
  • การใช้เทป 3M แทนกระจกอัดยางทำให้งานเรียบร้อยจึงให้ประสิทธิภาพการดูดซับเสียงที่ดีขึ้น

ข้อมูลสเปคสินค้า

 รองรับความหนากระจก  8 มม. – 12 มม.
 ความลึกของเฟรม  80 มม. และ 100 มม.
 ความสูงของช่องแสงสูงสุด  2.8 เมตร
 ความกว้างของช่องแสงสูงสุด  1.2 เมตร / บาน
 ความหนาอลูมิเนียม  1.2 มม. – 1.5 มม.ALLOY Partitioning Systems
บริษัท อัลลอยโซลูชั่น เอเซีย จำกัด (สาขาพระราม 3)
905/7 ซอยพระราม 3 51 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0-2683-4900
แฟกซ์. 0-2683-4949

อีเมล์: alloycustomercare@alloysolutions.asia
นโยบายความเป็นส่วนตัว: PDPA Policy
ประกาศความเป็นส่วนตัว:
ลูกค้า
คู่ค้าและผู้รับเหมา
พนักงาน และนักศึกษาฝึกงาน
ผู้สมัครงาน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ: จรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลหรือทุจริต: นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลหรือทุจริต
ร้องเรียน หรือพบเบาะแสการฉ้อฉล ทุจริต: whistleblower@alloysolutions.asia