EN | TH
1 2 3 4 5

ALLOY Ellipse & ALLOY Aerospan

เฟรมวงกบเน้นโชว์ผิวทำให้ดูสวยโดดเด่นยิ่งขึ้น

Aerospan การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นโค้งตามหลักอากาศพลศาสตร์ของปีกเครื่องบิน ระบบผนังกระจก Aerospan จะสร้างความสวยงามด้วยความกว้างของเฟรมทำให้โชว์ผิวของชิ้นงานได้เต็มที่ ทำให้เฟรมดูโดดเด่นมากขึ้น

Ellipse คือ การออกแบบเฟรมที่คุณสมบัติ ประสิทธิภาพการใช้งาน และ ความแข็งแรง ใกล้เคียงกับ ALLOY 100 แต่ต่างกันที่เฟรม Ellipse มีมุมที่โค้ง จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเฟรมวงกบประตู และ เฟรมช่องแสง
  • กรอบเฟรม Aerospan มีขนาด 150 มม. x 18 มม.
  • กรอบเฟรม Ellipse มีขนาด 100 มม. x 36 มม.
  • รองรับกระจกหนาระหว่าง 8 มม. - 10 มม.
  • สามารถประกอบได้หลายรูปแบบ
  • ใช้การยึดด้วยระบบสกรูซ่อนไว้ด้านในทำให้ระบบแข็งแรงและเรียบร้อย

ข้อมูลสเปคสินค้า

 รองรับความหนากระจก  8 มม. – 10 มม.
 ความลึกของเฟรม  100 มม. และ 150 มม.
 ความสูงของช่องแสงสูงสุด  3 เมตร
 ความกว้างของช่องแสงสูงสุด  1.2 เมตร / บาน
 ความหนาอลูมิเนียม  1.2 มม. – 1.5 มม.ALLOY Partitioning Systems
บริษัท อัลลอยโซลูชั่น เอเซีย จำกัด (สาขาพระราม 3)
905/7 ซอยพระราม 3 51 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0-2683-4900
แฟกซ์. 0-2683-4949

อีเมล์: alloycustomercare@alloysolutions.asia
นโยบายความเป็นส่วนตัว: PDPA Policy
ประกาศความเป็นส่วนตัว:
ลูกค้า
คู่ค้าและผู้รับเหมา
พนักงาน และนักศึกษาฝึกงาน
ผู้สมัครงาน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ: จรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลหรือทุจริต: นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการฉ้อฉลหรือทุจริต
ร้องเรียน หรือพบเบาะแสการฉ้อฉล ทุจริต: whistleblower@alloysolutions.asia